Wentylacja jest zamierzony ruch powietrza z zewnątrz budynku do wewnątrz. Jest to V w HVAC. Otwory wentylacyjne kanały dymowe lub przewozu produktów spalania, które mają zostać wydalony z budynku w taki sposób, który nie powoduje szkody dla osób z budynku. Przepływ powietrza w pomieszczeniach między przestrzeniami, a nie na zewnątrz, nazywa się przeniesienie powietrza.

Wentylacja powietrza, zgodnie z definicją zawartą w ASHRAE Standard 62,1 i ASHRAE Handbook, że powietrze jest używane do zaakceptowania zapewnienie jakości powietrza w pomieszczeniach. Kiedy ludzie i zwierzęta są obecne w budynkach, wentylacji powietrza jest niezbędne do rozcieńczania zapachów i ograniczenia koncentracji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza (więcej…)