Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzewania wody użytkowej nie tylko zmniejszamy koszty eksploatacji domu, ale również znacząco przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Na przykład kolektor słoneczny o powierzchni rzędu 4 m² (wystarczający dla 2-4-osobowej rodziny) pomoże ograniczyć emisję dwutlenku węgla o około 0,5 ton rocznie!

Kolektory słoneczne, wbrew wielu opiniom, nieźle spisują się w naszych warunkach klimatycznych. Z drugiej strony, na rynku jest duża liczba produktów, kolektorów słonecznych, nie ma zaś systemu ich brak wiarygodnej oceny i możliwości porównania wyników ich montażu. Z tego powodu niewielu klientów skłonnych jest aby zaakceptować bezkrytycznie hasła reklamowe, które czasami zbliżają się do nieprawdy. Wielu dziennikarzy niezbyt rzetelnie opisuje cechy i parametry kolektorów, które tak naprawdę definiują wydajność całego układu solarnego.

Polska jest krajem, w którym funkcjonuje wiele mitów i fałszywych teorii związanych z kolektorami słonecznymi. Dotyczy to przede wszystkim kolektorów próżniowych.

Nie jest prawdą, że każdy tego typu kolektor, w tym samym czasie, o identycznej powierzchni, wytworzy rocznie wyższe ilości energii niż kolektor płaski. Możemy znaleźć sporo przykładów na dowód tezy, iż wydajność energetyczna, kolektora próżniowego jest mniejsza niż kolektora płaskiego o tej samej powierzchni. Ze względu na swoją strukturę, kolektor próżniowy zajmuje dużo więcej miejsca w dachu (powierzchnia brutto dla danej powierzchni apertury). Przerwy pomiędzy kolejnymi szklanymi rurkami próżniowego kolektora można efektywniej wykorzystać za pomocą dodatkowych luster (parabolicznych).

W zimie może powstać problem zalegania śniegu na kolektorze, ze względu na panującą w środku rurek próżnię nie zostanie on stopiony z powodu braku konwekcji (unoszenia się ciepłego powietrza) we wnętrzu. W przypadku płaskich kolekcjonerów nie ma z tym problemów, choć z drugiej strony walcową rurkę śnieg przykrywa trudniej, niż płaską szybę. Elementy kolektorów próżniowych, ze względu na swoją kruchą budowę, są mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne (np. grad) niż kolektory płaskie.

Możemy śmiało przedstawić swoje tezy i udowodnić, że warunki klimatyczne, Polska, korzystania z płaskim, instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody, a nawet do ogrzewania budynków, inwestor będzie lepszy, bardziej niezawodny i tańszy niż zakup kolektorów próżniowych.

Zobacz też: budowa kolektorów słonecznych.